/Sunrise2/NVBK_LOGO.png

Bli Medlem

  • Ordinarie medlemmar ej fyllda 22 år är medlemmar gratis.
  • Familjemedlem ej fyllda 22 år medlem gratis.
  • Medlemsavgift skall vara betald före den 31/12 för näst kommande verksamhetsår.
  • Nya medlemmar betalar hel medlemsavgift första och andra kvartalet.
  • Halv avgift tredje kvartalet och ingen avgift fjärde kvartalet. 
Vi önskar att du läser våra stadgar så inga missförstånd uppstår. 

Medlemsavgift
  • Medlemsavgift 300 kr
  • Familjemedlem 150 kr.
Avgiften betalas till Plusgirokonto: 806462-8
 
Fyll i dina uppgifter och posta medlemsansökan
OBS: samtliga fällt ska fyllas i, har du inget att fylla i så skriv ett z
Namn *
Efternamn *
Mobiltelefon *
Telefon *
E-mail *
Familjemedlem *
Familjemedlem Mobiltelefon *
Familjemedlem Email *
Gatuadress *
Postnummer *
Postadress *
Vill du kunna använda medlemsmatrikeln online. Ja/Nej *
Tar du Studentkörning? Ja/Nej *
Tar du Bröllopskörning? Ja/Nej *
Tar du annan specialkörning? Ja/Nej *
Din bil/ar: Fabrikat, Modell, Årsmodell *
Jag har läst förstått och godkänt NVBK´s stadgar *
Jag ger mitt medgivande till NVBK att handha mina medlemsuppgifter. *
   
 
 
 (c) NVBK Norrköpings Veteranbilklubb - klubben för fordonsentusiaster, sedan 1969 

 
--