/Sunrise2/NVBK_LOGO.png

Styrelsen

Ordförande:  Göran Nordqvist
Vice ordförande: 
Sekreterare: Håkan Johansson
Vice sekreterare: Ann-Charlotte Bjernhagen
Kassör: Rolf Johansson
Klubbmästare: Lene Navntoft
Klubbmästare: Lars Andersson
Suppleant: Bo Bengtsson
Suppleant: Nina Larsson
 
 (c) NVBK Norrköpings Veteranbilklubb - klubben för fordonsentusiaster, sedan 1969 

 
--